Praktisk information til dig, som er elev på VTG

Vi har samlet en række praktiske informationer, som er vigtige og nyttige for dig som elev på skolen, hvad enten du er HTX- eller EUX-elev. Det er f.eks. information om forsikring, transport, feriekalender og meget mere. 

Din uddannelse

Uddannelsens opbygning
Din HTX-uddannelse på Vejle Tekniske Gymnasium er en 3-årig gymnasial uddannelse. Uddannelsens opbygning består af et grundløb på 3 måneder og derefter et studieretningsforløb på 2 år og 9 måneder. 

Fagene under din uddannelse
Undervejs vil der være flere obligatoriske fag. Derudover kan du selv præge din uddannelse ved at vælge en række valgfag

Teknikfag i 3.g
I 3.g skal du vælge et teknikfag. Er du i tvivl om, hvilket fag du skal vælge? Så kan du læse mere om de 5 forskellige teknikfag

Hold dig orienteret

Ludus, Office 365, UNI-login og Google-konto mv. 
På VTG vil du i de første dage få udleveret koder til administrationssystemet Ludus, en gratis adgang til Office 365, et UNI-login og en Google-konto. Desuden vil du få en introduktion til vores Learning Management System, Learn og Systime, der leverer ibøger til undervisningen.

Elevpost
Al elevpost sendes til din e-boks. Sørg for at tjekke den løbende. 

Se dit skema
Du skal løbende checke dit skema på nettet via Ludus.
Som ny elev vil du i løbet af juli kunne tilgå dit skema med unilogin. 

Studieplaner
Her kan du finde de elektroniske studieplaner for Vejle Tekniske Gymnasium.

Følg skolen 
Skolens Facebook og Instagram bliver løbende opdateret med billeder og historier.  

SPØRGSMÅL OG VEJLEDNING

Til HTX-elever:
Hver klasse har en kontaktlærer som er tilknyttet. Derudover kan du også henvende dig til studievejledningen. 

Til EUX-elever:
Til hver klasse er der knyttet kontaktlærere, som du altid kan henvende dig til.
Desuden har gymnasiet tilknyttet studievejledere, som du kan kontakte, hvis du har akutte problemer, ellers skal du henvende dig til den studievejleder, du er tilknyttet på EUD/SOSU.

Studievalg Danmark
Har du spørgsmål til din videre uddannelse? Til valg af karriere? Så skal du have fat i Merete Østergaard fra Studievalg Danmark, der fortæller bl.a. om ansøgning til videreuddannelse. Du kan booke en tid til samtale med hende, hvis du er i tvivl om, hvad du skal efter gymnasiet. Send en mail på mje@studievalg.dk

Feriekalender

Feriekalender VTG 2020-2021

 • Efterårsferie (Uge 42) 10. oktober - 18. oktober 2020
 • Juleferie 23. dec. 2020 - 5. januar 2021
 • Vinterferie (uge 7) 13. februar - 21. februar 2021
 • Påskeferie 27. marts - 5. april 2021
 • St. Bededag 30. april 2021
 • Kr. Himmelfartsferie 13. maj - 16. maj 2021
 • Pinseferie 22. maj - 24. maj 2021
 • Grundlovsdag 5. juni 2021
 • Sommerferie 26. juni 2021 – 8. august 2021.

De nævnte dage er inklusive.

Skolen tilbyder

Kantine
Gymnasiet har en kantine – ”CaféTek” - hvor du om morgenen og i frikvartererne kan købe mad og drikke.

Elevskabe
Du kan få et aflåseligt skab stillet til rådighed - depositum på kr. 100,-.

Elevrum – lokale 022
I elevrummet kan du både arbejde og slappe af – husk at rydde op efter dig.

Bibliotek
Gymnasiet har sit eget bibliotek, som du kan få stort udbytte af i din gymnasietid.
Få informationer om åbningstider – se opslag ved indgangen, eller kontakt dor@sde.dk. Du kan også søge i bibliotekets materialer. 

Print på skolen
Hver elev på gymnasiet får én gang om året 250 print. Der fyldes print på kontoen igen 1. januar. PAS PÅ med at udskrive i farver – det tømmer hurtigt kontoen!

Adgang til skolens faciliteter
Hvis du ønsker at benytte gymnasiets faciliteter (elevrum, musiklokale m.m.) uden for undervisningstiden, kan du mod et depositum på kr. 100,- få adgang mandag - fredag indtil kl. 20.00 med en nøglebrik.

Studietur og brugerbetaling

Studietur
På 2. år skal du på studietur af en uges varighed i enten uge 44, 45 eller 46.

Prisen er ca. kr. 4.500 til dækning af faste udgifter ekskl. mad og lommepenge.

Brugerbetaling (HTX-elever)
Betaling for introdage, 3 x biograftur, teknikfagstur: 500,- kr.
NB. Beløbet refunderes ikke, såfremt du udmeldes af uddannelsen. 

Brugerbetaling (EUX-elever)
VTG går samlet i biografen 1 gang årligt. Hvis du har X-fag når VTG går i biografen, vil du blive opkrævet 50 kr./gang.

PC krav og IT

Din PC må maksimalt være 2 år gammel, hvis den skal holde til 3 år på gymnasiet.
Der anbefales en Windows PC grundet programmerne, som bruges i undervisningenda. Der er flere, som anvendes i undervisningen, der ikke er udviklet til Apple.

Følgende anbefales:
CPU Type I3 eller højere
Min 8 GB Ram (16GB anbefales til mediefag)
SSD Harddisk.

IT-introduktion: 
Her er en præsentation af skolens IT. 

Fravær

Er du syg eller fraværende, skal du give besked om dette via ludus.dk.

Karakterer

Til HTX-elever: 
Du får standpunktskarakterer mindst to gange om året.

Til EUX-elever:
Du får standpunktskarakterer en gang pr. skoleperiode.

Fotografering

Sidst i august vil du blive fotograferet alene og sammen med klassen. I denne forbindelse vil det være muligt at købe billederne. 

1.g får taget klassebilleder efter valg af studieretning i november.

Transport og parkering

Ungdomskort
Studerende, der skal begynde på en uddannelse til august, kan tidligst søge godkendelse til Ungdomskort fra medio juni, selv om uddannelsesstedet har indskrevet dem.

Parkering på skolen
Knallerter/motorcykler skal parkeres i gården. Cykler parkeres ved hovedindgangen
eller i gården. Der er kun ganske få p-pladser til biler i skolens nærområde.

Som elev er du velkommen til at parkere på hhv. Boulevarden eller Vestre Engvej.
Det tager ca. 20 minutter at gå til VTG i Jernbanegade.

Vi anbefaler, at du bruger offentlig transport, da skolen ligger 5 minutter fra banegården.

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Til HTX-elever:
Du kan få SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

Du skal søge om SU via su.dk. 

TIL EUX-elever:
Hvis du er over 18 år, kan du modtage SU på grundforløbet, hvis du ikke har en læreplads endnu.

Du skal søge om SU via su.dk

Ordblind

Hvis du er ordblind, er det vigtigt, at du fortæller det til din kontaktlærer, da du så automatisk vil få den hjælp, som du er berettiget til. Læs mere om skolens tilbud og støtte til ordblinde elever. 

Forsikring

Vi anbefaler dig at have en personlig fuldtids ulykke- og ansvarsforsikring som elev på skolen. Vi påtager os ikke ansvaret for dine personlige ejendele. Hvis du kommer til skade i en arbejdslignende situation i undervisningstiden, dækker skolen. Men skolen dækker ikke, hvis skaden er opstået ved uhensigtsmæssig adfærd, eller hvis der sker en skade uden for undervisningstiden.

Tobaks- og snusfri skole

Vejle Tekniske Gymnasium bliver en tobaks- og snusfri skole og arbejdsplads 1. august 2020.

Vejle Tekniske Gymnasium ønsker at bakke op om at skabe en røgfri generation af unge. Derfor har skolen besluttet, at hverken de ansatte eller skolens elever må ryge i arbejdstiden/skoletiden.

Hvad er tobaks- og røgfri skoletid?

 • Der er tobaks- og snusfri skoletid fra kl. 7.00-17.00, når man opholder sig på eller nær skolens matrikel. Det betyder, at reglen gælder så længe, det kan ses fra matriklen.
 • Tobaks- og snusfri skoletid omfatter alle former for tobak, herunder snus med og uden tobak, tyggetobak, skrå og e-cigaretter mv.
 • På erhvervskollegiet gælder samme regler som på resten af skolen i perioden kl. 7.00-17.00. I perioden mellem 17.00 og 7.00 ryges uden for skolens matrikel.
 • Skolens matrikler er tobak- og snusfrie i alle døgnets 24 timer.

Nyttige links

AccesScience 
Artikler på engelsk indenfor videnskab og teknologi. 

Bibliotek.dk 
Indgangen til alle danske bibliotekers materialer.

Den store danske encyklopædi
Mere end 160.000 artikler, artiklerne er alle redigerede af førende danske fageksperter. 

Faktalink
Giver en introduktion og information om uddybende emner, links til videre læsning. Du skal bruge dit UNI-login for adgang. 

Filmcentralen
Det danske filminstituts streamingtjeneste med over 3000 kortfilm og dokumentarfilm. 

Forfatterweb
Forfatterleksikon over danske og udenlandske forfattere. 

GALE-base (Student resources in context)
Artikler i originaldokumenter på engelsk. Du skal bruge dit UNI-login for adgang. 

GALE-base (Science in context)
Artikler i originaldokumenter på engelsk. Du skal bruge dit UNI-login for adgang. 

Infomedia 
Database over danske avisartikler. Du skal bruge dit UNI-login for adgang. 

Medie- og kommunikationsleksikon
infomerer kort og præcist om centrale begreber, metoder, fænomener og forskere relateret til medier og kommunikation. 

Online ordbøger (engelsk og tysk)
Gyldendahls online ordbøger. 

Ordbogen.dk
Samling over forskellige online ordbøger. 

Ordnet.dk
Dansk sprog i ordbøger i korpus. 

Sproget.dk
På sproget.dk får du svar på spørgsmål om grammatik, stavning, sprogpolitik mm.

Syddansk Erhvervsskoles bibliotek 
Her kan du søge i bibliotekets materialer.

Spørg os

Rektor Vejle

Jørgen Lassen
60207502
jlas@vtg.dk

Elevadministrationen