Oplev Vejle Tekniske Gymnasium

Er du endnu ikke afklaret med, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge efter folkeskolen? Så tag på introduktions- og brobygningsforløb på Vejle Tekniske Gymnasium.

Som et tilbud til folkeskoleelever i 8.-10. klasse afholder vi hvert år introduktions- og brobygningsforløb, hvor du som folkeskoleelev kommer ind og oplever fagene, lærerne, eleverne og atmosfæren på vores tekniske gymnasium. 

Introduktions- og brobygningsforløbene hjælper dig med at afklare dit valg af ungdomsuddannelse og giver dig et godt indtryk af, hvad det vil sige at gå på gymnasium. Er du nysgerrig på, hvordan det er at være VTG-elev? Eller tage en HTX-uddannelse? Så deltag på et af vores brobygningsforløb. Du kan også få inspiration fra vores nuværende elever i eleverne fortæller. 

Til dig i 8. klasse

Som en del af din introduktion til uddannelsessystemetkan du vælge at komme på et todages introduktionskursus. På kurset præsenterer vi dig for HTX-uddannelsen og studiemiljøet, og kurset er med til at give dig en idé om, hvilket forløb du skal vælge i 9. klasse. Introduktionskurset ligger i foråret.

Til dig i 9. klasse

Du kan kun komme i brobygning i 9. klasse, hvis du er ikke-uddannelsesparat. Brobygningsforløbet varer 2 eller 3 dage, og i løbet af de dage får du kendskab til HTX-uddannelsen og de krav, som uddannelsen stiller til dig. Du kommer til at opleve studiemiljøet og eleverne på tæt hold. Brobygningsforløbet ligger i enten uge 37 eller 38.

Til dig i 10. klasse

I 10. klasse kan du vælge at komme på et to- eller tredages brobygningsforløb, hvor du kommer til at arbejde med temaer som f.eks. cykel og kondition. Brobygningsforløbet ligger i en af ugerne 44-48.