For dig der kan lide at eksperimentere
og løse problemer

Du elsker at eksperimentere, og du er parat til at få matematik som dit andet modersmål. Du vil ind bag de svære ord og forstå processerne og logikkerne bag genteknologi eller biobrændsel. Du drømmer om at bruge din viden til at hjælpe andre i fremtiden og være med til at finde svar på, hvordan teknologien kan løse vores fremtidige problemer i forhold til eksempelvis miljø, medicin og mad. 

Bioteknologi er et eksperimentelt fag, der bygger på viden og metoder fra biologi og kemi. For at forstå de mange processer, der sker i levende organismer, anvendes matematik bl.a. til at opstille modeller for de levende systemer

Du kommer til at arbejde med matematiske teorier og deres anvendelse. Med udgangspunkt i opgaver fra hverdagen skal du bruge matematikken til at løse problemer og derefter omsætte svaret til en anvendelig løsning.

Emner, som du vil komme til at arbejde med: 

  • Forbedring af miljøet, f.eks. ved spildevandsrensning eller produktion af biobrændsel. 
  • Sygdomsbehandling, f.eks. reagensglasbefrugtning eller genterapi.
  • Gensplejsning, f.eks. til forbedring af planter.
  • Anvendelse af mikroorganismer til produktion af medicin, enzymer eller fødevarer, f.eks. insulin, vaskepulverenzymer eller surmælksprodukter

Viden om bioteknologi er nyttig - og til tider nødvendig - for at kunne deltage i samfundsdebatten om emner som stamceller eller gensplejsede fødevarer.
Samtidig er efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft stor inden for det bioteknologiske område.

Studieretningsfag:
Bioteknologi A + Matematik A
Obligatoriske fag:
Dansk A, Teknikfag A, Engelsk B, Fysik B, Idéhistorie B, Kemi B, Teknologi B, Kommunikation/IT C og Samfundsfag C
Valgfag
På denne studieretning kan du vælge 1-3 valgfag. Du kan enten vælge at hæve niveauet på et obligatorisk fag eller vælge et nyt fag som supplement.