Besøg Vejle Tekniske Gymnasium

Nåede du ikke at kigge forbi til Åbent Hus eller Orieteringsaften? Så har du altid mulighed for at besøge os og se vores fine gymnasium.

Tag kontakt til kontoret på tlf. 7642 6229.

Vi tilbyder brobygning til 8., 9. og 10. klasser samt kreative science camps til 9. og 10. klasser. Derudover afholder vi både informationsaften og åbent hus. 

Brobygning

Der er mange veje til de unges fremtidsdrømme, og derfor satser Vejle Tekniske Gymnasium på tætte samarbejdsformer og vejledningsindsatser med grundskolerne, så vi sammen kan udvide de unges bevidsthed om de mange forskellige uddannelsesveje.
Vi byder velkommen til brobygningselever i både 8., 9. og 10. klasse. 

Future by girls

Efterspørgslen på piger både til de naturvidenskabelige uddannelser og i erhvervslivet er stor. På Vejle Tekniske Gymnasium vil vi gerne sætte fokus på, at teknologi, innovation og naturvidenskab er spændende – også for piger. 

Derfor inviterede vi over 60 piger fra 8. og 9. klasse i Vejles kommunale skoler til to inspirerende dage – 24. og 25. oktober 2019 - på VTG under overskriften ”Future Solutions – by Girls”. Her fik pigerne lejlighed til at udarbejde bæredygtige løsninger på nogle af de udfordringer, der er for verdens havmiljø - globalt og lokalt. Læs mere om campen her.