Støtte til ordblinde elever  

Læsevejledningen er VTG's støtte til ordblinde elever.

Som ordblind elev på Vejle Tekniske Gymnasium kan du få støtte og vejledning under din HTX-uddannelse. Læsevejledningen tilbyder hjælp til større skriftlige opgaver, forlænget tid til skriftlige eksamener, samt forlænget tid i forberedelsen til mundtlige eksamener, derudover tilbydes der it-hjælpemidler og elektroniske studiematerialer.

Læsevejledningen består af et team, som tager sig af støtte til ordblinde elever.

I teamet er
der:

  • En skrive- og læsevejleder, Anne Katrine Petersen, som bl.a. hjælper med ordblindetest og ansøgninger om støtte
  • To lærere, Jim Mikkelsen og Jeppe Munk Thuesen, som hjælper med den tekniske support til ordblindeprogrammer
  • Lærere som hjælper ordblinde elever med støtte til det skriftlige arbejde. 

Udover lektiecafé tilbyder vi hjælp til det skriftlige arbejde. Vores erfaringer viser, at flere ordblinde elever oplever vanskeligheder med at skrive lange tekster, at skifte mellem fagenes forskellige måder at skrive på samt at forstå den respons, som lærerne giver på skriftlige afleveringer. Derfor tilbyder vi en ekstra støtte til det skriftlige arbejde.  

Tilbuddene bliver bevilget af Specialpædagogisk Støtte (SPS), som er et fælles støttesystem for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Støtten gives på baggrund af sps’ online ordblindetest. 

Støtte i forbindelse med eksamen
Som ordblind elev får du 20% ekstra tid ved de skriftlige eksamener og 50% ekstra tid til forberedelsen ved mundtlige eksamener.  

Hjælpemidler
It-hjælpemidlerne leveres af Atea og består af programmet AppWriter. Som ny elev på gymnasiet, kan du få hjælp til at lære ordblindeprogrammet at kende.  

De elektroniske studiematerialer leveres af Nota, derfor er det vigtigt, at ordblinde elever har adgang til Nota. Hvert halve år søger læsevejlederen om en fornyelse af rammen til studiematerialer, så der gennem alle 3 år på gymnasiet er mulighed for at få lavet bøger om til elektronisk format og få elektroniske eksamensmaterialer.  

Spørg os

Navn ikke tilgængelig
Ikke tilgængelig
Email ikke tilgængelig