Skak træner hjernen

Hjernen, ligesom andre organer, besidder en væsentlig evne til tilpasning, afhængig af hvad den bliver brugt til. Bruger vi hovedet, dannes nye nerveceller og nye forbindelser i hjernen, så vores samlede kapacitet, hukommelse og fokus øges. En skarpere hjerne kan hjælpe dig til at opnå, lige hvad du vil. Du bliver bedre til at analysere dig frem til den mest effektive måde at blive god til andre aktiviteter på. Du bliver simpelthen bedre til at lære.

Beslutningstagning, til at foretage et skak træk, er en trin-for-trin proces baseret på opfattelse, evaluering samt udførelse.

Ved at udnytte alle de ovenfor nævnte færdigheder, træffer skakspilleren sin beslutning, og er man bedre til at træffe beslutninger bliver man også bedre til indlæring generelt. 

Skak på VTG

På vores gymnasium spiller alle klasser og alle årgange skak 1 gang om måneden 1 time, hvor en person møder 3 andre i løbet af 1 time. Efter 8 måneder opgøres, hvem der er den vindende spiller og den vindende klasse.

Endvidere bliver det fra januar 2018 også muligt at melde sig til skak så det bliver en del af skemaet på gymnasiet i ca. et ½ år.

Georg Mohr-konkurrencen

Georg Mohr-konkurrencen henvender sig til alle matematikinteresserede gymnasieelever på alle årgange og uafhængigt af om de har Matematik på A, B eller C-niveau. Deltagerne bør have en god talforståelse og god logisk tankegang. Første runde afholdes i november måned, hvor alle elever deltager. Det er en prøve på 1½ time uden andre hjælpemidler end skrive- og tegnerekvisitter. For at komme videre til anden runde i januar måned kræves mindst 12 rigtige ud af 20. Hvis man vinder i 2. runde kan man skaffe sig adgang til den Nordisk matematikkonkurrence (NMC), Baltic Way (BW) samt den Internationale Matematikolympiade (IMO) dette indebærer en del centrale træningsseminarer og udvælgelseskonkurrencer. Se mere på: www.georgmohr.dk

På VTG har vi samarbejdet med de andre Vejle-gymnasier om en række træningsseminarer op til anden runde. Her er alle interesserede velkomne, men seminarerne fokuserer på at blive bedre til at løse opgaverne i anden runde. På  https://www.facebook.com/georgsvenner​ vil  vi annoncere andre tiltag blandt Vejlegymnasierne såsom opgaver og foredrag for de matematik-interesserede.