Fokus på talentarbejde i et moderne og kreativt studiemiljø

Vejle Tekniske Gymnasium tilbyder et studiemiljø, hvor der er fokus på at uddanne Danmarks dygtigste. På VTG er der rig mulighed for at blive udfordret fagligt, vi arrangerer blandt andet skakturnering og deltager i forskellige talentkonkurrencer. 

Skak træner hjernen

Hjernen, ligesom andre organer, besidder en væsentlig evne til tilpasning, afhængig af hvad den bliver brugt til. Bruger vi hovedet, dannes nye nerveceller og nye forbindelser i hjernen, så vores samlede kapacitet, hukommelse og fokus øges. En skarpere hjerne kan hjælpe dig til at opnå, lige hvad du vil. Du bliver bedre til at analysere dig frem til den mest effektive måde at blive god til andre aktiviteter på. Du bliver simpelthen bedre til at lære.

Skak på Vejle Tekniske Gymnasium

På VTG spiller alle klasser og alle årgange skak 1 gang om måneden i 1 time. Efter 8 måneder opgøres der, hvem der er den vindende spiller og den vindende klasse. Hold dig opdateret i skakturneringen. 

Georg Mohr-konkurrencen

Georg Mohr-konkurrencen henvender sig til alle matematik interesserede elever. Som deltager er det vigtigt at have en god talforståelse og god logisk tankegang. Første runde i konkurrencen afholdes i november måned, hvor alle elever deltager. Det er en prøve på 1½ time uden hjælpemidler. For at komme videre til anden runde i januar måned kræves mindst 12 rigtige ud af 20 svarmuligheder. Hvis man vinder i anden runde, kan man skaffe sig adgang til Nordisk Matematikkonkurrence (NMC), Baltic Way (BW), samt den Internationale Matematikolympiade (IMO).

Vi har samarbejde med andre Vejle-gymnasier om en række træningsseminarer op til anden runde. Her er alle interesserede velkomne, men seminarerne fokuserer på at blive bedre til at løse opgaverne i anden runde. Hold dig opdateret på Georgs Venner om de nyeste tiltag blandt Vejlegymnasierne, såsom opgaver og foredrag for matematik interesserede. 

Andre talentkonkurrencer

Elever på Vejle Tekniske Gymnasium har mulighed for at deltage i en række forskellige talentkonkurrencer indenfor matematik, teknologi og naturvidenskab, blandt andet: Science Cup, Unge Forskere Senior og Årets Forskerspirer

Akademiet for Talentfulde Unge

Endvidere er der mulighed for at deltage i Akademiet For Talentfulde Unge (ATU), som er et 2-årigt talentforløb i Region Syd.

 

 

 

Intern skakturnering

Læs om Marie-Louise, som deltog i den landsdækkende konkurrence, Årets Forskerspirer.