Studierådet på VTG - Elever med indflydelse!

"At være en del af studierådet betyder, at man har indflydelse på aktiviteter og studiemiljø. Vi viderebringer de studerendes stemmer og idéer til skolen," - Gorm, Formand for VTG's Studieråd.

Studierådet på Vejle Tekniske Gymnasium består af elever repræsenteret fra alle gymnasiets klasser. Vi arbejder sammen på tværs af overgangene, for at forbedre studiemiljøet. Studierådets formål er, at fremme studierelaterede aktiviteter - fx ved at organisere større arrangementer og mindre events, såsom lærerige ekskursionsturer, sjove aktiviteter og turneringer.

Studierådet på VTG er også elevernes talerør til gymnasiet. Studierådet fungerer nemlig, som en kanal for kommunikation mellem eleverne og gymnasiets administration - og den går begge veje. Det giver eleverne mulighed for, at smide deres idéer på bordet, og forklare eventuelle problemer direkte til lærerne og bestyrelsen. Studierådet på Vejle Tekniske Gymnasium bidrager til at skabe en åben og inkluderende kultur på gymnasiet, hvor elever føler sig hørt og at deltager i at forme gymnasiet studiemiljø.

 

Vores studieråd for 2022-2023 er: 

 

Formand

Gorm Feveile Kjerkegaard Andersen

3I

Næstformand

Nadine-Beatrice Cernat 

2N

Sekretær

Noah Rahbek Bigum Hansen

3U

Sekretærsuppleant

Anders Svenninggaard Paulsen

1A

Kasserer

Frederic Weber Frederiksen

1C

Kasserersuppleant

Noomi Linnéa Kristensen

2M

Kontakt til bestyrelsen  

Anders Svenninggaard Paulsen

1A

Suppleant

Maria Mundbjerg Juul Hansen

1A

Kontakt til CaféTek

Gorm Feveile Kjerkegaard Andersen

3I