Studierådet på VTG 2019-20

 

Formand

Kristoffer Erbo Kjær

3U

Næstformand

Lars Kjær Skøttegaard

3M

Sekretær

Phillip René Lindekilde Knudsen

3M

Sekretærsuppleant

Stella Dyrhøj

2Y

Kasserer

Lars Kjær Skøttegaard

3M

Kasserersuppleant

Mikkel Riis Rasmussen

2U

Kontakt til bestyrelsen

Kristoffer Erbo Kjær

3U

Suppleant

Caroline Guldfeldt L. Christensen

1E

Kontakt til CaféTek

Phillip René Lindekilde Knudsen

3M