Studierådet på VTG - Elever med indflydelse!

"At være en del af studierådet betyder, at man har indflydelse på aktiviteter og studiemiljø. Vi viderebringer de studerendes stemmer og idéer til skolen," - Gorm, tidligere formand for VTG's Studieråd.

Studierådet på Vejle Tekniske Gymnasium består af elever repræsenteret fra alle gymnasiets klasser. Vi arbejder sammen på tværs af overgangene, for at forbedre studiemiljøet. Studierådets formål er, at fremme studierelaterede aktiviteter - fx ved at organisere større arrangementer og mindre events, såsom lærerige ekskursionsturer, sjove aktiviteter og turneringer.

Studierådet på VTG er også elevernes talerør til gymnasiet. Studierådet fungerer nemlig, som en kanal for kommunikation mellem eleverne og gymnasiets administration - og den går begge veje. Det giver eleverne mulighed for, at smide deres idéer på bordet, og forklare eventuelle problemer direkte til lærerne og bestyrelsen. Studierådet på Vejle Tekniske Gymnasium bidrager til at skabe en åben og inkluderende kultur på gymnasiet, hvor elever føler sig hørt og at deltager i at forme gymnasiet studiemiljø.

 

Vores studieråd for 2022-2023 er: 

 

Formand

Nadine-Beatrice Cernat 

3.N

Næstformand

Anders Svenninggaard Paulsen

2.M

Sekretær

Zofia Kalin - Czerska

3.U

Kasserer

Elias Bjerremann Stjernholm

1.B