I tæt dialog med det lokale og regionale erhvervsliv

Grøn energi, produktionsvirksomheder i verdensklasse samt et væld af kulturelle aktører er i disse år med til at tydeliggøre billedet af Vejle som et dynamisk erhvervscentrum. Et centrum som Vejle Tekniske Gymnasium ser det som helt naturligt at have gode relationer til.

For VTG er det vigtigt ikke at lukke sig inde om sig selv i et akademisk elfenbenstårn. Vi tror på, at det giver eleverne en helt særlig mulighed for at vokse rent erkendelsesmæssigt, at uddannelsen ikke kun finder sted i klasseværelserne, men også ude i virkeligheden. Netop derfor er tæt dialog med det lokale og regionale erhvervsliv et strategisk indsatsområde for os, og konkrete fælles projekter og events indgår i at virkeliggøre perspektivrige initiativer til gavn for virksomheder, elever og gymnasium.

Noget-for-noget

Vi tror i det hele taget rigtig meget på værdien af noget-for-noget, når vi har gang i vore samspil med omverdenen, for hvis det kun er den ene part, der har noget ud af et samspil, stopper det nok snart. Og vi vil gerne bygge på bærende relationer og konstruktioner – det er nu engang naturligt for et teknisk, naturvidenskabeligt gymnasium.

Anvendelsesorienteret undervisning er altså helt centralt for os. Og netop anvendelsesorienteret undervisning med fokus på projektarbejdsformen synes vi givet særligt stærkt udgangspunkt i det spændende samspil, vi har, med en lang række virksomheder, organisationer og offentlige institutioner - heriblandt Green Tech Center, Danfoss, Dansk Industri, Schur og Capital of Children i Billund, Syddansk Universitet samt – og ikke mindst – Vejle Kommune. 

Spørg os

Udviklingsleder Vejle

Henrik Juhl Kristensen
70109900
hjk@vtg.dk