3 fede år på Vejle Tekniske Gymnasium

HTX er en 3-årig gymnasial uddannelse, med en masse kreative projekter, hvor fokus er på naturvidenskabelige og teknologiske fag. På VTG kombineres disse fag med almene gymnasielle fag i et trygt og inspirerende miljø, så du kan følge dine interesser og få gode venner undervejs.

Forestil dig en gymnasietid, hvor du bruger en stor del af undervisningen på at arbejde med spændende og innovative idéer i samarbejde med gode venner. Sådan er det på Vejle Tekniske Gymnasium. Her omsætter du dine vildeste ideer til rigtige produkter ud fra problemstillinger, som bliver stillet af virksomheder i gymnasiets netværk – eller som du møder i hverdagen.

HTX på VTG er for dig, som er nysgerrig og har lyst til at undersøge, hvordan verden er skruet sammen. Hvad enten du skal udvikle en ny app, brygge din egen øl eller designe våddragter, kan du se frem til at blive udfordret på din viden på Vejle Tekniske Gymnasium. Her får du unikke fag og undervisning, der tager afsæt i virkeligheden.

Du kan arbejde inden for en række spændende studieretninger - og du er selv med til at sammensætte din egen HTX-uddannelse. Uanset hvad du vælger, er du garanteret et kreativt uddannelsesforløb, der også træner din praktiske kunnen.

Her på siden har vi samlet lidt nyttig information, så du kan få svar på hvad en HTX egentlig er. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har flere eller andre spørgsmål til os.

Tilmelding

For at søge om optagelse på HTX på Vejle Tekniske Gymnasium skal du udfylde et optagelsesskema på optagelse.dk senest 1. marts. Du får svar på, om du er optaget senest d. 1. juni.

Adgangskrav

Adgangskravene for at blive optaget på VTG er folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasseprøver i matematik, fysik-kemi, biologi, geografi, dansk, engelsk og tysk eller fransk. Derudover skal du også have en uddannelsesplan, som erklærer dig uddannelsesparat.

Er du ikke erklæret uddannelsesparat?
Er du ikke af din folkeskole/efterskole blevet erklæret uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, men alligevel ønsker at påbegynde en sådan, er proceduren følgende:

 • Skolens ledelse og studievejleder indkalder dig og dine forældre til en vejledningssamtale som forhåbentlig ender i en god løsning for dig.
 • Er beslutningen, at du ikke kan optages – men fortsat ønsker dette – indkaldes du til en optagelsesprøve i fire fag – Dansk, Engelsk, Matematik og Fysik.
 • Resultatet heraf vil så være afgørende for, om du kan optages- og det er skolen ledelse som træffer den endelige beslutning.

Uddannelsens opbygning

Grundforløb
De første tre måneder på HTX kaldes for grundforløbet og består af obligatoriske fag som fx dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, kommunikation og teknologi. Derudover er der et naturvidenskabeligt grundforløb samt et forløb i produktudvikling. Formålet med grundforløbet er dels at give dig nogle overordnede studiekompetencer, dels at give dig et større kendskab til HTX-uddannelsen og dens indhold.

Når du har gennemført grundforløbet, er du parat til at begynde på din valgte studieretning, som du vælger i uge 43. På Vejle Tekniske Gymnasium kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger. 

Studieretningsforløb
På studieretningsforløbet, der varer 2 år og 9 måneder, fortsætter du med en række obligatoriske fag og samtidig får du 3-4 studieretningsfag. Disse fag vil sammen med en række valgfag præge hele dit studieretningsforløb, og det er her, at du har mulighed for at fordybe dig i de emner, der interesserer dig.

Teknikfag i 3.g
I 3.g skal du vælge et teknikfag. Teknikfaget er specielt for HTX, og du kan vælge mellem: Byggeri og Energi, Digital Design og Udvikling, Mekatronik, Proces samt Tekstil. Læs mere om de forskellige teknikfag.

Obligatoriske fag

Det er grundlæggende for alle fag på HTX, at der ofte arbejdes med en projektorienteret og eksperimenterende tilgang. Udover de specifikke fag og niveauer, der adskiller studieretningerne fra hinanden, så vil du også kunne sammensætte din personlige uddannelsesretning med valgfag og et specifikt teknikfag i 3.g.

Når du går på HTX, har du nogle fag, som er helt særlige for den tekniske studentereksamen, og som ikke findes på hverken STX eller HHX. Fagene hedder teknologi og teknikfag. 

Teknologifaget har du i både 1. og 2.g. I teknologi skal man udvikle sine egne idéer og realisere dem som virkelige produkter. Vil du vide mere om teknologifaget kan du se vores film i fire afsnit. Teknikfaget skal du vælge i 3.g. Her har du 5 spændende muligheder. 

Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Fysik B
Kemi B
Matematik B
Biologi C
Kommunikation og IT C
Samfundsfag C
Teknologi B
Idéhistorie B

Valgfag

På VTG kan du vælge mellem en række spændende valgfag. Valgfag skal du beslutte dig for i janaur. 

 • Billedkunst C (75 timer)
 • Biologi B (125 timer)
 • Design C (75 timer)
 • Engelsk A (125 timer)
 • Erhvervsøkonomi C (75 timer)
 • Fysik A (125 timer)
 • Idræt C (75 timer)
 • Innovation C (75 timer)
 • Kemi A (125 timer)
 • Matematik A (125 timer)
 • Mediefag C (75 timer)
 • Musik- og Lydproduktion C (75 timer)
 • Programmering C (75 timer)
 • Psykologi C (75 timer)
 • Samfundsfag B (125 timer)
 • Statik og styrkelære C (75 timer)
 • Teknologi A (125 timer)
 • Tysk fortsættersprog C (75 timer).

Studiemiljøet

På Vejle Tekniske Gymnasium går vi meget op i det sociale. Vi er en lille skole og derfor kender alle også alle. Læs mere om vores studiemiljø. 

Af forskellige arrangementer på skolen kan vi nævne:

 • Fredagscafé
 • Lektiecafé
 • LAN-party
 • 1.g-aften med overnatning på skolen
 • Studieture
 • Skakturnering
 • Skitur
 • Pigeaften
 • Brætspilsaften
 • Musik
 • Kunstklubben Artblock
 • Teknologiklub
 • 3 D klub

Pokeraften og meget mere..