Studievalg Danmark vejleder dig om videregående uddannelse og karriere

Din Studievalg-vejleder er fra Center Sydjylland og hedder Bo Trosborg.

Mens du går her på skolen, møder du Bo Trosborg til kollektive arrangementer, dels i klassen og dels sammen med andre klasser. Ved arrangementerne hjælper han dig på vej mod uddannelsesvalget ved f.eks. at vise dig rundt i uddannelsessystemet og guide dig i dine refleksioner om uddannelse og karriere. Bo afholder også workshops om uddannelsesvalg for de elever, der ønsker det.

Du har mulighed for en personlig samtale med din vejleder i træffetiden på skolen. Det er typisk 2-3 gange om måneden. 

Book din tid til en samtale.

Du kan fx tale med din studievalgs-vejleder om:

  • hvordan du vælger en videregående uddannelse
  • efter-/videreuddannelse
  • karriere og job
  • adgangskrav og optagelsesregler
  • hvordan du søger ind
  • faglig supplering af din eksamen - hvis du mangler et fag/niveau
  • økonomi på videregående uddannelse.

Du kan også bruge Studievalg Danmark, når du er færdig her på skolen. Kontakt Bo og aftal et møde på skolen eller  book tid i Studie- og Karrierevejledning - i Vejle er det på Jobcentret.

Læs mere om Studievalg Danmark, Center Sydjylland.

Studievalg Danmark har eksisteret siden 2004 og er en selvstændig organisation under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kontakt