Studievalg Danmark vejleder dig om videregående uddannelse og karriere. Din Studievalg-vejleder er fra Center Sydjylland og hedder Merete Østergaard.

 

Mens du går her på skolen, møder du Merete til fire kollektive arrangementer, dels i klassen og dels sammen med andre klasser. Ved arrangementerne hjælper hun dig på vej mod uddannelsesvalget ved f.eks. at vise dig rundt i uddannelsessystemet og guide dig i dine refleksioner om uddannelse og karriere. Merete afholder også workshops om uddannelsesvalg for de elever, der har behov for det.

Du har mulighed for en personlig samtale med din vejleder i træffetiden på skolen. Det er typisk 2-3 gange om måneden.
Du kan booke en tid her: www.bookstudievalgsyd.dk

Du kan f.eks. tale med din studievalgs-vejleder om:

  • hvordan du vælger en videregående uddannelse
  • efter-/videreuddannelse
  • karriere og job
  • adgangskrav og optagelsesregler
  • hvordan du søger ind
  • faglig supplering af din eksamen - hvis du mangler et fag/niveau
  • økonomi på videregående uddannelse

Du kan også bruge Studievalg Danmark, når du er færdig her på skolen! Du kan kontakte Merethe og aftale et møde på skolen, eller du kan booke tid i Studie- og Karrierevejledning - i Vejle er det på Jobcentret.
Book en tid her på www.bookstudievalgsyd.dk 
Du kan også kontakte en vejleder et andet sted i Danmark.

Kontakt mje@studievalg.dk og 33332057
Send meget gerne sms.

Læs om Studievalg Danmark, Center Sydjylland her: www.studievalg.dk/sydjylland

Studievalg Danmark har eksisteret siden 2004 og er en selvstændig organisation under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Studievalg Danmark består af et sekretariat, som er placeret i Odense, samt 7 centre rundt i landet, som udfører vejledningen: www.studievalg.dk