UBEGRÆNSEDE MULIGHEDER OG SPECIALE I TEKNOLOGISK UDVIKLING

HTX er en 3-årig gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til mere end 300 videregående uddannelser - f.eks. ingeniør, sygeplejerske, læge, journalist eller forsker. På uddannelsen har du mange spændende fag – primært inden for områderne teknologi og naturvidenskab. Derudover kan du vælge mellem en række spændende valgfag, og på den måde er du selv med til at sammensætte uddannelsen ud fra, hvad der interesserer dig.

Med en HTX får du unikke fag og undervisning, der tager afsæt i virkeligheden. Undervisningen består af både klasseundervisning, gruppe- og projektarbejde, og laboratorier og værksteder danner også rammen om undervisningen. Her får du lov til at prøve teorien af i praksis.

 

Uddannelsens opbygning:

HTX-uddannelsen er delt op i et grundforløb og et studieretningsforløb. De første tre måneder af uddannelsen går du på grundforløbet, og herefter fortsætter du på studieretningsforløbet, som varer 2 år og 9 måneder.

På grundforløbet har du obligatoriske fag som f.eks. dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, kommunikation og teknologi. Derudover er der et naturvidenskabeligt grundforløb samt et forløb i produktudvikling. Grundforløbet giver dig både nogle overordnede studiekompetencer og kendskab til HTX-uddannelsen og dens indhold.

Når du har gennemført grundforløbet, fortsætter du på den studieretning, du har valgt.

På studieretningsforløbet har du både en række obligatoriske fag samt to studieretningsfag. Fagene vil, sammen med dine valgfag, præge hele dit studieretningsforløb.