Genetik & DNA

Vil du vide mere om DNA og gensplejsning? Er du vild med at eksperimentere? Går du i 9. eller 10.klasse?

Få et forspring i bioteknologi og kemi på vores BIOTECH CAMP Genetik & DNA 

Sammen med andre nysgerrige unge giver vi dig dit helt eget indtryk af nye metoder til idégenerering og produktudvikling. Der er kun plads til 24 deltagere.

INVITER DINE FORÆLDRE til præsentation  i CaféTek på Vejle Tekniske Gymnasium

PÅ CAMPEN SKAL VI ARBEJDE MED  

• DNA og gensplejsning af dyr og planter – muligheder, begrænsninger og etik

• FREMTIDENS FORSKNING inden for gensplejsning af levende organismer

• EKSPERIMENTELT ARBEJDE, bl.a. transformation af E. coli-bakterier, så de bliver fluorescerende.

• FREMSTILLING AF VIDENSKABELIG POSTER – den bedste præmieres

Samtidig får du et indtryk af

Vejle Tekniske Gymnasium og vores BIOTECH studieretninger.

Og ja, selvfølgelig kan du følge med fagligt! Vi afprøver og eksperimenter os jo frem.