Oplev Vejle Tekniske Gymnasium

Er du endnu ikke afklaret med, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge efter folkeskolen? Så tag på introduktions- og brobygningsforløb på Vejle Tekniske Gymnasium.

Som et tilbud til folkeskoleelever i 8.-10. klasse afholder vi hvert år introduktions- og brobygningsforløb, hvor du som folkeskoleelev kommer ind og oplever fagene, lærerne, eleverne og atmosfæren på vores tekniske gymnasium. Gør ligesom de ca. 400 andre folkeskoleelever, som hvert år besøger Vejle Tekniske Gymnasium.

”Da jeg kom herud følte jeg mig meget mere hjemme – også fordi at man kommer ind i det her lidt mindre, men der er mange mennesker. Og så kan jeg huske, at jeg lagde meget mærke til, at vores frokostpause lå på samme tid, så man fik faktisk lov til at se alle dem, der gad at komme ned i kantinen på én gang. Der var ikke ligeså meget opdeling, som jeg følte, der var på de andre skoler.” – Zenia Arentoft, 2.g, om første oplevelse med VTG

Introduktions- og brobygningsforløbene hjælper dig med at afklare dit valg af ungdomsuddannelse og giver dig et godt indtryk af, hvad det vil sige at gå på gymnasium.  

Til dig i 8. klasse

Som en del af din introduktion til uddannelsessystemetkan du vælge at komme på et todages introduktionskursus. På kurset præsenterer vi dig for htx-uddannelsen og studiemiljøet, og kurset er med til at give dig en idé om, hvilket forløb du skal vælge i 9. klasse. Introduktionskurset ligger i foråret.

Til dig i 9. klasse

Du kan kun komme i brobygning i 9. klasse, hvis du er ikke-uddannelsesparat. Brobygningsforløbet varer en uge, og i løbet af den uge får du kendskab til htx-uddannelsen og de krav, som uddannelsen stiller til dig. Du kommer til at opleve studiemiljøet og eleverne på tæt hold. Brobygningsforløbet ligger i enten uge 37 eller 38.

Til dig i 10. klasse

I 10. klasse kan du vælge at komme på et to- eller tredages brobygningsforløb, hvor du kommer til at arbejde med temaer som fx cykel og kondition. Brobygningsforløbet ligger i en af ugerne 44-48.