KLIK PÅ DET, DU VIL VIDE MERE OM.

Vi har samlet en række praktiske informationer, som er vigtige og nyttige for dig som elev på skolen, hvad enten du er HTX- eller EUX-elev. Det er fx forsikring, transport, eksamen og meget mm. 

Hold dig orienteret

Elevpost
Al elevpost sendes til din e-boks. Sørg for at tjekke den løbende. 

Se dit skema
Du skal løbende checke dit skema på nettet: ludus.dk
I løbet af juli vil du som ny elev kunne tilgå dit skema med unilogin via web https://ludus.sde.dk 

Følg skolen 
Skolens Facebook og Instagram bliver løbende opdateret med billeder og historier.  

Studieplaner
Her kan du finde den elektroniske studieplaner for Vejle Tekniske Gymnasium:
Vejle Tekniske Gymnasiums elektroniske studieplaner

SPØRGSMÅL OG VEJLEDNING

Til HTX-elever:
Hver klasse har en kontaktlærer som er tilknyttet. Derudover kan du også henvende dig til studievejledningen. 

Til EUX-elever:
Til hver klasse er der knyttet kontaktlærere, som du altid kan henvende dig til.
Desuden har gymnasiet tilknyttet studievejledere, som du kan kontakte, hvis du har akutte problemer, ellers skal du henvende dig til den studievejleder, du er tilknyttet på EUD/SOSU.

Studievalg Danmark
Har du spørgsmål til din videre uddannelse? Til valg af karriere? Så skal du have fat i Merete Østergaard fra Studievalg Danmark, der fortæller bl.a. om ansøgning til videreuddannelse. Du kan booke en tid til samtale med hende, hvis du er i tvivl om, hvad du skal efter gymnasiet. Send en mail på mje@studievalg.dk

Undervisningstid

Undervisningen ligger inden for tidsrummet kl. 08.10-16.45, dog oftest kl. 08.10-15.10, og i moduler på 90 minutter.

Der kan i forbindelse med særlige arrangementer, ekskursioner mv. forekomme undervisning på senere tidspunkter.

Skolen tilbyder

Kantine
Gymnasiet har en kantine – ”CaféTek” - hvor du om morgenen og i frikvartererne kan købe mad og drikke.

Elevskabe
Du kan få et aflåseligt skab stillet til rådighed - depositum på kr. 100,-.

Elevrum – lokale 022
I elevrummet kan du både arbejde og slappe af – husk at rydde op efter dig.

Bibliotek
Gymnasiet har sit eget bibliotek, som du kan få stort udbytte af i din gymnasietid.
Info om åbningstider – se opslag ved indgangen.

Print på skolen
Hver elev på gymnasiet får én gang om året 250 print. Der fyldes print på kontoen igen 1. januar. PAS PÅ med at udskrive i farver – det tømmer hurtigt kontoen!

Adgang til skolens faciliteter
Hvis du ønsker at benytte gymnasiets faciliteter (elevrum, musiklokale m.m.) uden for undervisningstiden, kan du mod et depositum på kr. 100,- få adgang mandag - fredag indtil kl. 20.00 med en nøglebrik.

Betaling

Til HTX-elever: 
Betaling for introdage, 3 x biograf, teknikfagstur samt studiekort: 400,- kr.
NB: Beløbet refunderes ikke, såfremt du udmeldes af uddannelsen.

Til EUX-elever:
VTG går samlet i biografen 1 gang årligt. Hvis du har X-fag når VTG går i biografen, vil du blive opkrævet 50 kr./gang

PC krav

Din PC må maksimalt være 2 år gammel, hvis den skal holde til 3 år på gymnasiet.
Der anbefales en Windows PC grundet programmerne, som bruges i undervisningenda. Der er flere, som anvendes i undervisningen, der ikke er udviklet til Apple.

Følgende anbefales:
CPU Type I3 eller højere
Min 8 GB Ram (16GB anbefales til mediefag)
SSD Harddisk.

Studietur

Til HTX-elever:
På 2. år skal du på studietur af en uges varighed i enten uge 44, 45 eller 46.

Prisen er ca. kr. 4.500 til dækning af alle faste udgifter ekskl. mad og lommepenge.

Fravær

Er du syg eller fraværende, skal du give besked om dette via ludus.dk.

Karakterer

Til HTX-elever: 
Du får standpunktskarakterer mindst to gange om året.

Til EUX-elever:
Du får standpunktskarakterer en gang pr. skoleperiode.

Fotografering

Sidst i august vil du blive fotograferet alene og sammen med klassen. I denne forbindelse vil det være muligt at købe billederne. 

1.g får taget klassebilleder efter valg af studieretning i november.

Transport og parkering

Ungdomskort
Studerende, der skal begynde på en uddannelse til august, kan tidligst søge godkendelse til Ungdomskort fra medio juni, selv om uddannelsesstedet har indskrevet dem.

Parkering på skolen
Knallerter/motorcykler skal parkeres i gården. Cykler parkeres ved hovedindgangen
eller i gården. Der er kun ganske få p-pladser til biler i skolens nærområde.

Som elev er du velkommen til at parkere på hhv. Boulevarden eller Vestre Engvej.
Det tager ca. 20 minutter at gå til VTG i Jernbanegade.

Vi anbefaler, at du bruger offentlig transport, da skolen ligger 5 minutter fra banegården.

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Til HTX-elever:
Du kan få SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.

Du skal søge om SU via su.dk. 

TIL EUX-elever:
Hvis du er over 18 år, kan du modtage SU på grundforløbet, hvis du ikke har en læreplads endnu.

Du skal søge om SU via su.dk

Forsikring

Vi anbefaler dig at have en personlig fuldtids ulykke- og ansvarsforsikring som elev på skolen. Vi påtager os ikke ansvaret for dine personlige ejendele. Hvis du kommer til skade i en arbejdslignende situation i undervisningstiden, dækker skolen. Men skolen dækker ikke, hvis skaden er opstået ved uhensigtsmæssig adfærd, eller hvis der sker en skade uden for undervisningstiden.

Rygning

På Vejle Tekniske Gymnasium har vi et røgfrit miljø, så du må hverken ryge indenfor eller på skolens matrikel. Det gælder også E-cigaretter og snus.

Røgfri skoledag for SOSU elever gælder også på VTG.

Ordblind

Hvis du er ordblind, er det vigtigt, at du fortæller det til din kontaktlærer, da du så automatisk vil få den hjælp, som du er berettiget til. Læs mere om skolens tilbud og støtte til ordblinde elever. 

Kontakt