Støtte til ordblinde elever

 

Læsevejledningen på Vejle Tekniske Gymnasium består af et team, som tager sig af støtte til ordblinde elever. I teamet er der:

  • En læsevejleder, Trine Sepstrup, som bl.a. hjælper med ordblindetest og ansøgninger om støtte.
  • To lærere, Jim Mikkelsen og Jeppe Munk Thuesen, som hjælper med den tekniske support til ordblindeprogrammer.
  • Lærere som hjælper ordblinde elever med støtte til det skriftlige arbejde.

 På Vejle Tekniske Gymnasium tilbyder vi følgende støtte til ordblinde elever:

  • it-hjælpemidler
  • elektroniske studiematerialer
  • støtte til de større skriftlige opgaver
  • forlænget tid til skriftlige eksamener og forlænget tid i forberedelsen til mundtlige eksamener.

It-hjælpemidlerne leveres af MV-Nordic og består af en programpakke til Mac eller Windows. I kan se en beskrivelse af indholdet i programpakkerne via dette link.

Vi ved, at mange elever er vant til at bruge App-Writer, men det er ikke en del af støtten på gymnasiet. På gymnasiet bruger eleverne CD-ORD. Som ny elev på gymnasiet kan du få hjælp til at lære de nye ordblinde- programmer at kende.

De elektroniske studiematerialer leveres af Nota, derfor er det vigtigt, at ordblinde elever har adgang til Nota. Hvert halve år søger læsevejlederen om en fornyelse af rammen til studiematerialer, så der gennem alle 3 år på gymnasiet er mulighed for at få lavet bøger om til elektronisk format og få elektroniske eksamensmaterialer.

Udover lektiecafé tilbyder vi hjælp til det skriftlige arbejde. Vores erfaringer viser, at flere ordblinde elever oplever vanskeligheder med at skrive lange tekster, at skifte mellem fagenes forskellige måder at skrive på samt at forstå den respons, som lærerne giver på skriftlige afleveringer. Derfor tilbyder vi en ekstra støtte til det skriftlige arbejde.

Tilbuddene bliver bevilget af Specialpædagogisk Støtte (SPS), som er et fælles støttesystem for ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Støtten gives på baggrund af sps’ online ordblindetest.

Som ordblind elev får du 20% ekstra tid ved de skriftlige eksamener og mellem 20-60% ekstra tid til forberedelsen ved mundtlige eksamener.

 

 

Læsevejledere

Læsevejleder Vejle

Trine Sepstrup
Ikke tilgængelig
tsb@sde.dk

Teknisk support Vejle

Jim Frank Mikkelsen
Ikke tilgængelig
jm@sde.dk