Generelt om eksamen:
Eksaminer, prøver og evalueringer skal dokumentere, i hvilken grad du opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og htx-uddannelsen.

Typer af prøver:
Du skal i din gymnasietid både deltage i eksterne prøver (med censorer udefra) og interne prøver (med VTG-lærere som censorer). Der vil også både være skriftlige og mundtlige prøver.

I løbet af htx-uddannelsen skal eleverne til:

  • Otte afsluttende eksaminer, som kan være enten skriftlige eller mundtlige,
  • En eksamen for hvert ekstra fag på A-niveau, som eleverne har ud over de tre obligatoriske. 
  • Et studieretningsprojekt - det såkaldte SRP (i 3.g).
  • Elever på 2. og 3. årgang kan komme til terminsprøver i hhv. februar/marts og november
  • MiniSRP - intern prøve i SRP-skrivning på 2. årgang
  • I 1. g skal alle elever i december til en intern, mundtlig prøve i studieområdet (SO) og til en mundtlig årsprøve (i fysik eller kemi) inden sommerferien.

Interne prøver

Der afholdes en række interne prøver på VTG. Hensigten med prøverne er, at den enkelte elev bliver bekendt med de mange forskellige eksamensformer. Det varierer fra klasse til klasse hvilke interne prøver man skal til, men herunder ses en oversigt over de mulige prøver i løbet af et gymnasieforløb.

Bestået
For at bestå sin studentereksamen skal man have et vægtet karaktergennemsnit på minimum 2,0, men man bør være opmærksom på, at mange videregående uddannelser kræver et væsentligt højere gennemsnit.
 
Standpunktskarakterer
Alle afsluttende standpunktskarakterer offentliggøres i Elevplan den midt i maj.

Eksamensplan og eksamensrækkefølger 
Du får en kuvert med en fuldstændig plan over dine prøver sidst i maj. Overordnede planer for enkelte hold - f.eks. valgfag i engelsk - kan samtidig ses på Portfolien (under punktet "eksamen").

Når et fag udtrækkes til mundtlig eksamen, vil læreren i faget lave en oversigt over eksamensrækkefølgen, som hænges på opslagstavle ved CaféTek. Mange lærere publicerer også denne oversigt i Portfolien under faget.

Undervisning indtil sommerferien

1. og 2. årgang har undervisning i fortsætterfag indtil sommerferien.