Velkommen til ny rektor

Velkommen til ny rektor på Vejle Tekniske Gymnasium
7/8 2019 - anya

Vi byder et stort velkommen til Jørgen Lassen, som 1. august er startet som ny rektor for Vejle Tekniske Gymnasium. Den forhenværende rektor Steen Ullum går på pension efter mange år på VTG.

Jørgen glæder sig til rollen som rektor og ser frem til at få lov til at skærpe VTG's profil, implementere den nuværende strategi og være med til at fastholde VTG som en stærk skole med et højt fagligt niveau. Han siger om sig selv, at han kan lide at arbejde sammen med andre om en fælles sag, og derfor glæder han sig til at tage en tørn med HTX sammen med kollegerne på VTG.

Jørgen vil være en person, der vil gå forrest og videreføre Vejle Tekniske Gymnasium, VTG,  som et gymnasium med høj elevtilfredshed og løfteevne. Han skal bidrage til at flere unge fortsat vælger at dygtiggøre sig med en HTX-uddannelse. I samarbejde med ledergruppen, lærere og det øvrige personale skal han sikre en positiv udvikling og bevare den stærke faglige profil, som VTG har samt fortsat skabe en attraktiv arbejdsplads, siger vicedirektør Mette Tram Pedersen.

Jørgen har en bred erfaring fra uddannelsesverdenen - 10 år med HF, Gymnasiale suppleringskurser (GSK) og VUC-kursister samt 10 år med STX-uddannelse. Nu er turen kommet til at han skal prøve kræfter med HTX, hvilket han ser meget frem til:

Muligheden for at blive rektor på VTG kunne jeg ikke sige nej til. VTG er kendt for at være et veldrevet gymnasium med en meget høj elevtilfredshed. Gymnasiet har et uddannelsesmiljø jeg gerne vil udbrede til endnu flere unge mennesker i Vejle og omegn. Samtidig glæder jeg mig til at blive en del af en større organisation med en alsidig uddannelsesvifte med utroligt mange muligheder, siger Jørgen Lassen.

Jørgen Lassen kommer fra en stilling som uddannelseschef på Rødkilde Gymnasium, hvor han de sidste 10 år har været en del af skolens øverste ledelse. Her har han haft personaleansvar, haft ansvar for ansættelse og rekruttering, elevaktiviteter, kommunikation, markedsføring, IT, kompetenceudvikling af lærere og han har samtidig fungeret som sekretariatsleder.

Han er desuden kursusleder for Rødkildes pædagogikumkandidater samt tilsynsførende for pædagogikumskandidater for Undervisningsministeriet. Dernæst er han næstformand og repræsentant for Region Syd i Gymnasieskolernes lederforening, GymLF. Han har tidligere været formand for skolebestyrelsen på Vejle Midtbyskole, og han er nuværende formand for bestyrelsen på Balle fri- og Balle Musik- og Idrætsefterskole.

Jørgen er 52 år og oprindeligt uddannet cand.mag. i samfundsfag og engelsk. Han har siden taget en masteruddannelse i ledelse og pædagogik og bor i Børkop med sin familie.