Genåbning

Vejle Tekniske Gymnasium indgår i regeringens delvise genåbning - det gælder nu for alle elever på gymnasiet. Der er stadig tale om nødundervisning med fysisk fremmøde i kombination med fjernundervisning, indtil vi hører andet fra myndighederne.
26/3 2020 - chvk

Nu kan 1. og 2.g'ere også vende tilbage
Med den nye politiske aftale om en yderligere genåbning i fase 2 kan vi atter byder velkommen tilbage til 1. og 2. g'erne. Vi genoptager undervisningen, når klargøringen af klasselokaler mm. er på plads ift. Sundhedsstyrelsens anvisninger. Alle elever får besked om bl.a. opstartsdato og skema via de systemer, hvor de - under normale omstændigheder - vil få informationen. 

3.g'erne på HTX har siden ultimo april indgået i regeringens fase 1 af den gradvise og kontrollerede genåbning. 

Skema og eksamen
Alle elever skal fortsat orientere sig om skema og undervisning via de systemer, hvor de - under normale omstændigheder - vil få informationen. Her vil også komme info om særlige aktiviteter som fx SO m.v.

Vi følger tæt alle udmeldinger fra Børne- og undervisningsministeriet (UVM) om fx afvikling af praksisfaglige fag og eksamen og melder løbende ud til alle elever.

e-Boks: Vi opfordrer alle elever til at være særligt opmærksomme på post fra VTG/Syddansk Erhvervsskole i denne tid.

Kontakt gymnasiet på tlf. 7642 6229 ved spørgsmål eller problemer med at tilgå undervisningsmateriale.

Som uddannelsesinstitution og arbejdsplads følger vi altid myndighedernes anvisninger og beredskab. Vi holder nøje øje med udviklingen, og elever og ansatte bliver løbende orienteret om situationen på gymnasiet.