VTG er lukket. Der er fjernundervisning

Vejle Tekniske Gymnasium er med få undtagelser fortsat lukket for fysisk fremmøde, indtil vi hører andet fra myndighederne. Det gælder både for ansatte og elever.
26/3 2020 - chvk

Undervisningen fungerer derfor i den kommende tid som udgangspunkt som fjernundervisning via hjemmeopgaver/projekter/lektier for alle elever.

Undtagelse: 3.g'erne på HTX indgår i regeringens gradvise og kontrollerede genåbning. De berørte elever får direkte besked om undervisning og afvikling af eksamener. Afviklingen vil ske fysisk på gymnasiet tidligst fra 20. april, så klargøringen af klasselokaler mm. er på plads ift. Sundhedsstyrelsens anvisninger.

Skema og eksamen
Alle elever skal fortsat orientere sig om skema og undervisning via de systemer, hvor de - under normale omstændigheder - vil få informationen. Her vil også komme info om særlige aktiviteter som fx SO m.v.

Vi følger tæt alle udmeldinger fra Børne- og undervisningsministeriet (UVM) om fx afvikling af praksisfaglige fag og eksamen og melder ud til alle elever, når vi ved mere.

e-Boks: Vi opfordrer alle elever til at være særligt opmærksomme på post fra VTG/Syddansk Erhvervsskole i denne tid.

Kontakt gymnasiet på tlf. 7642 6229 ved spørgsmål eller problemer med at tilgå undervisningsmateriale.

Som uddannelsesinstitution og arbejdsplads følger vi altid myndighedernes anvisninger og beredskab. Vi holder nøje øje med udviklingen, og elever og ansatte bliver løbende orienteret om situationen på gymnasiet.