Vejle Tekniske Gymnasium byder velkommen til skoleåret 2018/2019

 

VTG_elevfortællingerVTG_elevfortællingerVTG_elevfortællinger


Vi har samlet et par praktiske informationer til dig som er ny elev på Vejle Tekniske Gymnasium.

BIBLIOTEK
Gymnasiet har sit eget bibliotek, som du kan få stort udbytte af i din gymnasietid.

ELEVSKABE
Du kan få stillet et aflåseligt skab til rådighed i hele din gymnasietid – depositum på kr. 100,-.

ELEVRUM – LOKALE 022
I elevrummet kan du både arbejde og slappe af – husk at rydde op efter dig.

FORSIKRING
Vi anbefaler dig at have en personlig fuldtids ulykke- og ansvarsforsikring som elev på skolen. Vi påtager os ikke ansvaret for dine personlige ejendele. Hvis du kommer til skade i en arbejdslignende situation i undervisningstiden, dækker skolen. Men skolen dækker ikke, hvis skaden er opstået ved uhensigtsmæssig adfærd, eller hvis der sker en skade uden for undervisningstiden.

FRAVÆR
Er du syg / fraværende en hel undervisningsdag eller mere, skal du give besked om dette via elevplan.dk

VTG_elevfortællinger

IT
Alle elever får i starten af uddannelsesforløbet personlig adgang til gymnasiets Portfoliosystem.

KARAKTERER
Du får standpunktskarakterer mindst to gange om året.

LEKTIECAFÉ
Gymnasiet tilbyder en lektiecafé, hvor du kan få god hjælp til dine opgaver og projekter.

NØGLEBRIK
Hvis du ønsker at benytte gymnasiets faciliteter (elevrum, musiklokale m.m.) uden for
undervisningstiden, kan du mod et depositum på kr. 100,- få adgang til det mandagfredag indtil kl. 20.00.

BETALING
Betaling for introdage, 3 x biograf, teknikfagstur samt studiekort: 400,- kr.
NB: Beløbet refunderes ikke, såfremt du udmeldes af uddannelsen.

VTG_elevfortællinger

PARKERING
Knallerter/motorcykler skal parkeres i gården. Cykler parkeres ved hovedindgangen
eller i gården. Der er kun ganske få p-pladser til biler.

PRINT
Hver elev på gymnasiet får én gang om året 250 print. Der fyldes print på kontoen igen 1. januar. PAS PÅ med at udskrive i farver – det tømmer hurtigt kontoen!

RYGNING
På Vejle Tekniske Gymnasium har vi røgfrit miljø, så du må hverken ryge indenfor
eller på skolens matrikel. Det gælder også E-cigaretter og snus.

SKEMA
Du skal løbende checke dit skema på nettet: elevplan.dk
Du kan også se det på vtg.dkTjek dit skema”, da der vil komme
skemaændringer i dit uddannelsesforløb.

FOTOGRAFERING
Sidst i august vil du blive fotograferet alene og sammen
med klassen. I denne forbindelse vil det være muligt at købe
billederne. 
1.g får taget klassebilleder efter valg af studieretning i november.

VTG_elevfortællinger

STUDIERÅD
Hver klasse vælger en repræsentant,
som sidder i Studierådet.

STUDIETUR
På 2. år skal du på studietur af en uges varighed
i uge 44. Prisen for det er på ca. kr. 4.500 til
dækning af alle faste udgifter ekskl. mad og
lommepenge.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Du kan få SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.
Du skal søge om SU via su.dk

UNDERVISNINGSTID
Undervisningen ligger inden for tidsrummet kl.
08.10-16.45, dog oftest kl. 08.10-15.10, og i
moduler på 90 minutter. Der kan i forbindelse
med særlige arrangementer, ekskursioner mv.
forekomme undervisning på senere tidspunkter.

WEBSIDE
Vejle Tekniske Gymnasium – vtg.dk.

SPØRGSMÅL OG VEJLEDNING
Til hver klasse er der knyttet kontaktlærere, som du altid kan henvende dig til.
Desuden har gymnasiet studievejledere, som du kan kontakte, hvis du har faglige,
sociale eller personlige problemer. Find din studievejleder på VTG.dk

Studievalg: Du vil nogle gange møde Merete fra Studievalg, der fortæller om
ansøgning til videreuddannelse. Du kan booke en tid til samtale med hende, hvis du
er i tvivl om, hvad du skal efter gymnasiet. Send en mail på mje@studievalg.dk

Kontakter:
Rektor Steen Ullum
Tlf. 2270 1323 – mail su@sde.dk

Elevadministrationen:
Tlf. 7642 6229 – mail vtg@sde.dk

Følg os på:

facebook.com/vejletekniskegymnasium
Instagram #Instavtg