Vejle Tekniske Gymnasium byder velkommen til skoleåret 2019/2020

 

VTG_elevfortællingerVTG_elevfortællingerVTG_elevfortællinger


Vi har samlet et par praktiske informationer til dig som er ny elev på Vejle Tekniske Gymnasium.

KONTORTID
Kontoret har sommerferielukket i uge 28, 29, 30 og 31 

AL ELEVPOST SENDES TIL E-BOKS
Sørg for at tjekke den løbende.

BIBLIOTEK
Gymnasiet har sit eget bibliotek, som du kan få stort udbytte af i din gymnasietid.

ELEVSKABE
Du kan få stillet et aflåseligt skab til rådighed i hele din gymnasietid – depositum på kr. 100,-.

ELEVRUM – LOKALE 022
I elevrummet kan du både arbejde og slappe af – husk at rydde op efter dig.

FORSIKRING
Vi anbefaler dig at have en personlig fuldtids ulykke- og ansvarsforsikring som elev på skolen. Vi påtager os ikke ansvaret for dine personlige ejendele. Hvis du kommer til skade i en arbejdslignende situation i undervisningstiden, dækker skolen. Men skolen dækker ikke, hvis skaden er opstået ved uhensigtsmæssig adfærd, eller hvis der sker en skade uden for undervisningstiden.

FRAVÆR
Er du syg / fraværende en hel undervisningsdag eller mere, skal du give besked om dette via ludus.dk

VTG_elevfortællinger

IT
Alle elever får i starten af uddannelsesforløbet personlig adgang til ludus.dk

KARAKTERER
Du får standpunktskarakterer mindst to gange om året.

LEKTIECAFÉ
Gymnasiet tilbyder en lektiecafé, hvor du kan få god hjælp til dine opgaver og projekter.

NØGLEBRIK
Hvis du ønsker at benytte gymnasiets faciliteter (elevrum, musiklokale m.m.) uden for
undervisningstiden, kan du mod et depositum på kr. 100,- få adgang til det mandag til fredag indtil kl. 20.00.

BETALING
Betaling for introdage, 3 x biograf, teknikfagstur samt studiekort: 400,- kr.
NB: Beløbet refunderes ikke, såfremt du udmeldes af uddannelsen.

VTG_elevfortællinger

PARKERING
Knallerter/motorcykler skal parkeres i gården. Cykler parkeres ved hovedindgangen
eller i gården. Der er kun ganske få p-pladser til biler.

PRINT
Hver elev på gymnasiet får én gang om året 250 print. Der fyldes print på kontoen igen 1. januar. PAS PÅ med at udskrive i farver – det tømmer hurtigt kontoen!

RYGNING
På Vejle Tekniske Gymnasium har vi røgfrit miljø, så du må hverken ryge indenfor
eller på skolens matrikel. Det gælder også E-cigaretter og snus.

SKEMA
Du skal løbende checke dit skema på nettet på ludus.
I løbet af juli vil du som ny elev kunne tilgå dit skema via unilogin, men du kan også tilgå det via web https://ludus.sde.dk 

FOTOGRAFERING
Sidst i august vil du blive fotograferet alene og sammen
med klassen. I denne forbindelse vil det være muligt at købe
billederne. 
1.g får taget klassebilleder efter valg af studieretning i november.

VTG_elevfortællinger

STUDIERÅD
Hver klasse vælger en repræsentant,
som sidder i Studierådet.

STUDIETUR
På 2. år skal du på studietur af en uges varighed
i enten uge 44, 45 eller 46.
Prisen er ca. kr. 4.500 til dækning af alle faste udgifter ekskl. mad og
lommepenge.

STATENS UDDANNELSESSTØTTE
Du kan få SU kvartalet efter, at du er fyldt 18 år.
Du skal søge om SU via su.dk

UNDERVISNINGSTID
Undervisningen ligger inden for tidsrummet kl.
08.10-16.45, dog oftest kl. 08.10-15.10, og i
moduler på 90 minutter. Der kan i forbindelse
med særlige arrangementer, ekskursioner mv.
forekomme undervisning på senere tidspunkter.

WEBSIDE
Vejle Tekniske Gymnasium – vtg.dk.

SPØRGSMÅL OG VEJLEDNING
Til hver klasse er der knyttet kontaktlærere, som du altid kan henvende dig til.
Desuden har gymnasiet studievejledere, som du kan kontakte, hvis du har faglige,
sociale eller personlige problemer. Find din studievejleder på VTG.dk

Studievalg: Du vil nogle gange møde Merete Østergaard fra Studievalg, der fortæller om
ansøgning til videreuddannelse. Du kan booke en tid til samtale med hende, hvis du
er i tvivl om, hvad du skal efter gymnasiet. Send en mail på mje@studievalg.dk

Kontakter:
Rektor Jørgen Lassen
Tlf. 60207502 – mail jlas@sde.dk

Elevadministrationen:
Tlf. 7642 6229 – mail vtg@sde.dk

Følg os på:

facebook.com/vejletekniskegymnasium
Instagram #vejle_tekniske_gymnasium