Vi har samlet et par praktiske informationer til dig, som er ny EUX-elev på Vejle Tekniske Gymnasium.

AL ELEVPOST SENDES TIL E-BOKS
Sørg for at tjekke den løbende.

BIBLIOTEK
Gymnasiet har sit eget bibliotek, som du kan få stort udbytte af i din gymnasietid.
Info om åbningstider – se opslag ved indgangen.

ELEVSKABE
Du kan få stillet et aflåseligt skab til rådighed i hele din gymnasietid – depositum på kr. 100,-.

ELEVRUM – LOKALE 022
I elevrummet kan du både arbejde og slappe af – husk at rydde op efter dig.

FORSIKRING
Vi anbefaler dig at have en personlig fuldtids ulykke- og ansvarsforsikring som elev på skolen. Vi påtager os ikke ansvaret for dine personlige ejendele. Hvis du kommer til skade i en arbejdslignende situation i undervisningstiden, dækker skolen. Men skolen dækker ikke, hvis skaden er opstået ved uhensigtsmæssig adfærd, eller hvis der sker en skade uden for undervisningstiden.

FRAVÆR
Er du syg eller fraværende, skal du give besked om dette via ludus.dk

IT
Alle elever får i starten af uddannelsesforløbet personlig adgang til ludus.dk

KARAKTERER
Du får standpunktskarakterer en gang pr. skoleperiode.

LEKTIECAFÉ
Gymnasiet tilbyder en lektiecafé, hvor du kan få god hjælp til dine opgaver og projekter. Lektiecaféen er åben på onsdage fra 13:30 til 17:00. Du kan også benytte lektiecaféen når du er i praktik.

NØGLEBRIK
Hvis du ønsker at benytte gymnasiets faciliteter (elevrum, musiklokale m.m.) uden for undervisningstiden, kan du mod et depositum på kr. 100,- få adgang  mandag til fredag indtil kl. 20.00.

BETALING
Betaling for biograf. VTG går samlet i biografen 1 gang årligt. Hvis du har X-fag når VTG går i biografen, vil du blive opkrævet 50 kr./gang.

KANTINE
Gymnasiet har en kantine – ”CaféTek” - hvor du om morgenen og i frikvartererne kan købe mad og drikke.

AKTIVITETER EFTER SKOLETID
Gymnasiet har foruden fester og fredagscaféer en række aktiviteter som du kan deltage i. Det vil variere hvad der kører, men kan nævnes: Skak, ART BLOK, Tekno-klub, forskerspirer, pigeaftner, ultimate, fodbold, håndbold … måske du har en god ide til en aktivitet.

PARKERING
Knallerter/motorcykler skal parkeres i gården. Cykler parkeres ved hovedindgangen
eller i gården. Der er kun ganske få p-pladser til biler i skolens nærområde.

Som EUX-elev er du velkommen til at parkere på hhv. Boulevarden eller Vestre Engvej.
Det tager ca. 20 minutter at gå til VTG i Jernbanegade.

Vi anbefaler, at du bruger offentlig transport, da skolen ligger 5 min fra banegården.

PRINT
Hver elev på gymnasiet får én gang om året 250 print. Der fyldes print på kontoen igen 1. januar. PAS PÅ med at udskrive i farver – det tømmer hurtigt kontoen!

RYGNING
På Vejle Tekniske Gymnasium har vi røgfrit miljø, så du må hverken ryge indenfor eller på skolens matrikel. Det gælder også E-cigaretter og snus.

Røgfri skoledag for SOSU elever gælder også på VTG.

SKEMA
Du skal løbende checke dit skema på nettet: ludus.dk
I løbet af juli vil du som ny elev kunne tilgå dit skema med unilogin via web https://ludus.sde.dk 

STUDIERÅD
Hver klasse vælger en repræsentant, som sidder i Studierådet.

UNDERVISNINGSTID
Undervisningen ligger inden for tidsrummet kl.
08.10-16.45, dog oftest kl. 08.10-15.10, og i
moduler på 90 minutter. Der kan i forbindelse
med særlige arrangementer, ekskursioner mv.
forekomme undervisning på senere tidspunkter.

ORDBLIND
Hvis du er ordblind, er det vigtigt, at du fortæller det til din kontaktlærer, da du så automatisk vil få den hjælp, som du er berettiget til i forbindelse med prøver og eksamen.

WEBSIDE
Vejle Tekniske Gymnasium – vtg.dk.

SPØRGSMÅL OG VEJLEDNING
Til hver klasse er der knyttet kontaktlærere, som du altid kan henvende dig til.
Desuden har gymnasiet tilknyttet studievejledere, som du kan kontakte, hvis du har akutte problemer,  ellers skal du henvende dig til den studievejleder, du er tilknyttet på EUD/SOSU.

Studievalg: Du vil nogle gange møde Merete Østergaard fra Studievalg, der fortæller om ansøgning til videreuddannelse. Du kan booke en tid til samtale med hende, hvis du er i tvivl om, hvad du skal efter gymnasiet. Send en mail på mje@studievalg.dk

Kontakter:
Rektor Jørgen Lassen
Mail jlas@sde.dk

Elevadministrationen:
Tlf. 7642 6229 – mail vtg@sde.dk

Følg os på:
facebook.com/vejletekniskegymnasium
Instagram #vejle_tekniske_gymnasium