Få den flotteste hue

Forestil dig en gymnasietid, hvor du bruger en stor del af undervisningen på at arbejde med spændende og innovative idéer i samarbejde med gode venner. Sådan er det på Vejle Tekniske Gymnasium. Her omsætter du dine vildeste ideer til rigtige produkter ud fra problemstillinger, som bliver stillet af virksomheder i gymnasiets netværk – eller som du møder i hverdagen.

Den marineblå studenterhue er for dig, som er nysgerrig og har lyst til at undersøge, hvordan verden er skruet sammen. Hvad enten du skal udvikle en ny app, brygge din egen øl eller designe våddragter, kan du se frem til at blive udfordret på din viden på Vejle Tekniske Gymnasium. Her får du unikke fag og undervisning, der tager afsæt i virkeligheden.

Du kan arbejde inden for en række spændende studieretninger - og du er selv med til at sammensætte dit forløb på skolen. Uanset hvad du vælger, er du garanteret et kreativt uddannelsesforløb, der også træner din praktiske kunnen.

HTX-uddannelsen er en 3-årig gymnasial uddannelse, hvor der er særligt fokus på tekniske og naturvidenskabeligefag kombineret med almene fag. En HTX-uddannelse åbner op for mere end 300 videregående uddannelser.

Herunder finder du svar på de oftest stilede spørgsmål, inden du starter på en HTX-uddannelse på Vejle Tekniske Gymnasium. Her er nyttig info om alt fra tilmelding, adgangskrav uddannelsens opbygning, fag på uddannelsen, valgfag og meget mere.

Er HTX noget for mig?

Inden du søger ind på VTG, er det en god idé at overveje følgende spørgsmål:

 • Er du interesseret i teknologisk udvikling?
 • Vil du arbejde sammen med andre i projektgrupper?
 • Vil du blive bedre til matematik, fysik og kemi?
 • Vil du lære at formulere dig, så du kan fremlægge et projektarbejde for klassen?
 • Vil du blive god til engelsk?
 • Vil du lære at forstå samfundsudviklingen med hensyn til økonomi, miljø og politik?
 • Har du interesse for it og computere?
 • Har du gå-på-mod, er du aktiv og engageret - og er du indstillet på at lave lektier og opgaver?
 • Er du kreativ, idérig og har lyst til at arbejde med design og udvikling af nye produkter?

Hvis du kan svare JA til flere af ovenstående spørgsmål, så er htx helt sikkert lige noget for dig!

Tilmelding

For at søge om optagelse på htx på Vejle Tekniske Gymnasium skal du udfylde et optagelsesskema på optagelse.dk senest 1. marts 2021. Du får svar på, om du er optaget senest d. 1. juni 2021.

Adgangskrav

Adgangskravene for at blive optaget på VTG er folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasseprøver i matematik, fysik-kemi, biologi, geografi, dansk, engelsk og tysk eller fransk. Derudover skal du også have en uddannelsesplan, som erklærer dig uddannelsesparat.

Er du ikke erklæret uddannelsesparat?
Er du ikke af din folkeskole/efterskole blevet erklæret uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse, men alligevel ønsker at påbegynde en sådan, er proceduren følgende:

 • Skolens ledelse og studievejleder indkalder dig og dine forældre til en vejledningssamtale som forhåbentlig ender i en god løsning for dig.
 • Er beslutningen, at du ikke kan optages – men fortsat ønsker dette – indkaldes du til en optagelsesprøve i fire fag – Dansk, Engelsk, Matematik og Fysik.
 • Resultatet heraf vil så være afgørende for, om du kan optages- og det er skolen ledelse som træffer den endelige beslutning.

Er du klar til HTX? Inden du søger ind på htx-uddannelsen, er det dog vigtigt, at du gør dig klart, at det er en gymnasial uddannelse, du skal i gang med. Det er derfor nødvendigt, at du har gode boglige/faglige evner.

Men du skal også kunne lide at arbejde praktisk med tingene. Vi har en række kreative fag på htx, f.eks. teknologi, teknikfag og design, hvor vi i perioder arbejder i værksteder og laboratorier.

Hvordan er uddannelsen opbygget?

Grundforløb
De første tre måneder på HTX kaldes for grundforløbet og består af obligatoriske fag som fx dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, kommunikation og teknologi. Derudover er der et naturvidenskabeligt grundforløb samt et forløb i produktudvikling. Formålet med grundforløbet er dels at give dig nogle overordnede studiekompetencer, dels at give dig et større kendskab til HTX-uddannelsen og dens indhold.

Når du har gennemført grundforløbet, er du parat til at begynde på din valgte studieretning. På Vejle Tekniske Gymnasium kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger. 

Studieretningsforløb
På studieretningsforløbet, der varer 2 år og 9 måneder, fortsætter du med en række obligatoriske fag og samtidig får du 3-4 studieretningsfag. Disse fag vil sammen med en række valgfag præge hele dit studieretningsforløb, og det er her, at du har mulighed for at fordybe dig i de emner, der interesserer dig.

Teknikfag i 3.g
I 3.g skal du vælge et teknikfag. Teknikfaget er specielt for htx, og du kan vælge imellem netop byg, el, maskin, proces eller tekstil. Læs mere om de forskellige teknikfag.

Hvilke valgfag kan jeg vælge?

På VTG kan du vælge mellem følgende valgfag:

 • Astronomi C (75 timer)
 • Billedkunst C (75 timer)
 • Biologi A (125 timer)
 • Biologi B (125 timer)
 • Design C (75 timer)
 • Engelsk A (125 timer)
 • Erhvervsøkonomi C (75 timer)
 • Fysik A (125 timer)
 • Idræt C (75 timer)
 • Innovation C (75 timer)
 • Kemi A (125 timer)
 • Matematik A (125 timer)
 • Materialeteknologi C (75 timer)
 • Mediefag C (75 timer)
 • Musik- og Lydproduktion C (75 timer)
 • Programmering C (75 timer)
 • Psykologi C (75 timer)
 • Samfundsfag B (125 timer)
 • Statik og styrkelære C (75 timer)
 • Teknologi A (125 timer)
 • Tysk fortsættersprog C (75 timer)
 • Tysk B (125 timer)

Hvordan er studiemiljøet?

På Vejle Tekniske Gymnasium går vi meget op i det sociale. Vi er en lille skole og derfor kender alle også alle. Læs mere om vores studiemiljø. 

Af forskellige arrangementer på skolen kan vi nævne:

 • Fredagscafé
 • Lektiecafé
 • LAN-party
 • 1.g-aften med overnatning på skolen
 • Studieture
 • Skakturnering
 • Skitur
 • Pigeaften
 • Brætspilsaften
 • Musik
 • Kunstklubben Artblock
 • Teknologiklub
 • 3 D klub

Pokeraften og meget mere..

Hvorfor vælge en HTX på Vejle Tekniske GymnasiumHør elevernes egne svar på hvorfor

Informationsaften 2020

Kontakt