Vi holder forældremøde til elever i 1.g på Vejle Tekniske Gymnasium 
torsdag den 13. oktober 2022 kl. 16.30 – 18.00 på Jernbanegade 28 i Vejle.

 

Vi vil gerne vise jer skolen samt orientere jer omkring studieretninger inden studieretningsvalget.

Derfor inviteres I til et fælles informations og forældremøde, hvor også jeres unge mennesker er velkomne.

Til stede vil være rektor Jørgen Lassen, studievejleder-repræsentant og undervisere fra hver af studieretningerne.

 

Program:

 

  • Velkomst v/Rektor Jørgen Lassen
  • Hverdagen på VTG
  • Studievejlederne orienterer om deres arbejde
  • Studieretningsmuligheder
  • Studieretningsvalg
  • Afslutning

 

Skolen er vært ved en kop kaffe – og der er ingen tilmelding.